بازدید مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات البرز‎

امروز، آقای مهندس حمیدی، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان البرز، آقای برجی، مدیر اجتماعی شهرداری کرج، آقای خیری، مشاور شهرداری کرج و دوست خوبم آقای حمید توکلی (برگزارکننده رویداد کارآفرینی همسو)، اومده بودن دفتر ما برای بازدید و صحبت.

جلسه خوبی بود و صحبتهای خوبی شد.

بیشتر بخوانید