بازدید مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات البرز‎

امروز، آقای مهندس حمیدی، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان البرز، آقای برجی، مدیر اجتماعی شهرداری کرج، آقای خیری، مشاور شهرداری کرج و دوست خوبم آقای حمید توکلی (برگزارکننده رویداد کارآفرینی همسو)، اومده بودن دفتر ما برای بازدید و صحبت.
جلسه خوبی بود و صحبتهای خوبی شد.
۳-۴ سالی میشه که اومدیم کرج ولی هنوز کرج رو نمیشناسیم.
با صحبت های دوستان، متوجه شدیم کرج به شدت جای کار و پیشرفت داره و فرصتهای بالقوه فوق العاده ای داره که باید با کمک هم، به بالفعل تبدیلش کنیم.

امیدوارم چند سال دیگه، بتونیم با افتخار تعریف کنیم که ما هم در پیشرفت کرج، سهیم بودیم.
بازدید از مدیران ایران
بازدید از مدیران ایران