خودشناسی ، سخت، اما شیرین + فیلم

خودشناسی ، اینکه من بدونم چه ویژگی‌ها و خصوصیاتی دارم؛ اینکه بدونم در موقعیت‌های مختلف، چه واکنشی نشون می‌دم؛ اینکه بدونم ریشه کارها و حرف‌هام، چیه و مثلاً چرا الان با شنیدن یک حرف ساده، انقدر به‌هم ریختم؛ برای هر کسی واجبه؛ ولی باید بدونیم که:

بیشتر بخوانید