آموزش نیروی انسانی وظیفه کیست ؟

آموزش و پیشرفت

سوال اصلی رادیو اقتصاد ( برنامه روز از نو ) این بود: آموزش نیروی انسانی وظیفه کیست ؟ چه کسی باید نیروهای انسانی را پرورش دهد و آماده کند ؟

بیشتر بخوانید
مدیریت شرکت های کوچک

مدیریت شرکت های کوچک

به نظر من، مدیریت شرکت های کوچک ، بعضی وقتها سخت تر از مدیریت شرکت های بزرگه.

قبول دارم که تصمیماتی که در شرکت های بزرگ گرفته میشه بعضی وقتها خیلی مهمتر، بزرگتر، حیاتی تر و تاثیرگذار تر هستن؛ و در واقع مدیریت این شرکتها، بابت همین تصمیم ها پول می گیرند.

بیشتر بخوانید