باور کنید ثبت نام تمام شده !

روزهای آخری که برای دوره های MBA و DBA ثبت نام می کردیم، بچه های دفتر به همه کسانی که پیش ثبت نام کرده بودن زنگ زدن و اطلاع دادن که این دوره، دوره ی آخره و بعدش ما دیگه ثبت نام نمی کنیم.
خیلی ها باور نمی کردن و علناً می گفتن که این یک روش بازاریابی قدیمیه !
حق هم داشتن، ما عادت کردیم که برای فروش جنسی که روی دستمون مونده، بگیم بدو بدو که تموم شد !

روز آخر ثبت نام، بیشترین تعداد ثبت نام رو داشتیم و حتی کسی که زنگ زده بود که مدارک دوستش رو برای ما بیاره، خودش هم ثبت نام کرد !!

و حالا که ثبت نام تموم شده، هر کسی تماس می گیره، بهش میگیم ثبت نام تموم شده، ولی قبول نمی کنه و میخواد هر جور شده، توی دوره های قبلی جاش بدیم !!

مردم جالبی هستیم …