آموزش نیروی انسانی وظیفه کیست ؟

آموزش و پیشرفت

سوال اصلی رادیو اقتصاد ( برنامه روز از نو ) این بود: آموزش نیروی انسانی وظیفه کیست ؟ چه کسی باید نیروهای انسانی را پرورش دهد و آماده کند ؟

بیشتر بخوانید

کاربرد احترام متقابل

برای توضیح کاربرد احترام متقابل ، نیازی به مثالهای پیچیده نیست و حتی می توان در گفتگوهای نسبتاً تلخ، فضا را شیرین‌تر کرد..

طی چند روز گذشته، دوستان زیادی برای مصاحبه استخدامی اومدن دفتر ما و خب طبیعتاً خیلی از این عزیزان، پاسخ منفی شنیدند.

بیشتر بخوانید