رابطه عزت نفس و بهره وری پرسنل

من ترجیح می دهم اسمش را بگذارم : عزت نفس و بهره وری پرسنل
ولی در واقع موضوع گفتگوی این سری من با رادیو اقتصاد این بود : راهکارهای حفظ کرامت نیروی کار + پرورش نیروی کارآمد با حفظ عزت نفس و کرامت فردی

بیشتر بخوانید

کاربرد احترام متقابل

برای توضیح کاربرد احترام متقابل ، نیازی به مثالهای پیچیده نیست و حتی می توان در گفتگوهای نسبتاً تلخ، فضا را شیرین‌تر کرد..

طی چند روز گذشته، دوستان زیادی برای مصاحبه استخدامی اومدن دفتر ما و خب طبیعتاً خیلی از این عزیزان، پاسخ منفی شنیدند.

بیشتر بخوانید