چند نکته در مورد کتابخوانی

دیروز در نشست خوبی شرکت داشتم با عنوان همخوان. با موضوع بحث در مورد یک کتاب مشخص. جلسه خوبی بود و من هم تصمیم گرفتم چند نکته در مورد کتابخوانی خدمتتان عرض کنم:

خیلی از ما، دوست داریم که صفت «کتابخوان» را به ما هم نسبت دهند. ولی این دوست داشتن، بیشتر وقتها در حد رویا باقی می ماند.

بیشتر بخوانید