چرا آدم حرفه ای نداریم ؟

اگر در کسب و کار فعال باشید، این را حتماً شنیده اید که آدم حرفه ای به راحتی پیدا نمی شود. اگر هم پیدا شود، سرش شلوغ است.

یکی از دغدغه های همیشگی من اینه که چرا با وجود این همه فرصت شغلی و نیاز بازار کار به افراد حرفه ای ، باز هم عده خیلی زیادی بیکار هستند.

بیشتر بخوانید

ارتقای شغلی

امروز در گفتگویی که با رادیو اقتصاد (برنامه روز از نو) داشتم، در مورد ارتقای شغلی صحبت کردم.

مهمترین نکته ای که گفتم، این بود که خودِ ذات ارتقای شغلی نباید هدف باشه، چیزی که مهم است، ارتقای شخصیت است.
و مسیر ارتقای شغلی، از ارتقای شخصیت می گذرد.

بیشتر بخوانید